Terapia słuchowa Somas Samonas

Po szkoleniu u Bożeny Bejnar-Slawow,terapeutki Soman Samonas wprowadziliśmy trening słuchowy.

Założenia programu:

SPRZĘT:
Słuchawki stworzone specjalnie dla programu wg specyfikacji technicznych. Np. Senheiser HD500A. Słuchawki nie izolują dziecka od dźwięków ze środowiska.
Dyskman na baterie (podłączenie do sieci powoduje utratę jakości programu, pewne szmery na ile nie słyszalne świadomym uchem to jednak działają na neurologię i zniekształcają efekty.)
Kompakty o najwyższej jakości z filtrowanymi dźwiękami jak i podkreślonymi wg potrzeby indywidualnej ucznia.
Korzysta się z wielu różnych nagrań z kilku poziomów dźwiękowych.

Trzy główne etapy programu:
ROZPOCZĘCIE:
1. Dwie sesje dziennie po kilka minut. Budując do około 30 minut po 2 razy dziennie na przestrzeni tygodnia.
2. Nagłośnienie wygodne dla zdrowego ucha (niektóre kompakty mają już nagrane ograniczenia natężenia dźwięku).
3. Kontakt z terapeutą musi być intensywny w pierwszej fazie. (Terapeuta pobiera wnikliwą ankietę funkcji dziecka jak i daje rodzicom wskazówki tego, co powinni obserwować.)
4. Sprzęt powinien być sprawdzany regularnie, słuchawki jak i dyskman

CZĘŚĆ GŁÓWNA:
1. Wstępnie kompakt jest używany przez dwa tygodnie minimum, po czym ustala się czy zostać dłużej na tym samym czy też dokonać zmiany.
2. Ankieta jest powtórzona, aby dokonać obserwacji.
3. Dziecko może bawić się rozmawiać jak i przemieszczać się po mieszkaniu.
4. Pewne kompakty nie powinny być używane rano lub wieczorem, terapeuta ustala wg zgłoszonych obserwacji rodzica.

CZĘŚĆ ODSTAWIANIA:
1. Połączenie zmniejszania słuchania przez słuchawki przerzucając na słuchanie nagrania przez głośniki. (Zmiana kompaktów na słuchanie przez głośniki zmniejszając czas w słuchawkach.)
2. Prowadzenie ścisłej obserwacji wg listy podanej jak i dodatkowe uwagi rodzica.
3. Ten etap ma sprawdzić trwałość efektów terapii
4. Dłużej nie zawsze znaczy lepiej. Dziecka potrzeby różnią się od innych

PRZYKŁAD OCZEKIWANYCH ZMIAN (nie wszystkie wymienione)
1. Cykl snu
2. Zmiany w potrzebach fizjologicznych
3. Charakter pismo u dziecka piszącego
4. Poziom energii
5. Nastrój emocjonalny
6. Mowa (więcej, mniej, wyraźniejsza, głośniejsza)
7. Ruchy motoryczne, pełzanie, raczkowanie, chodzenie, bieganie, (płynność, ilość, jak i inne zmiany w ruchu nawet i głowy)
8. Rysowanie, porównane do rysunku przed programem (niektóre dzieci rysują ładniej, co nie oznacza, że zmieniła się umiejętność w rysowaniu, lecz samo zwrócenie uwagi na szczegóły wcześniej uważane za nieważne)
9. Zmniejszenie odruchu przestrachu (nazywane także odruchem Moro
10. Zwiększenie poziomu skupienia uwagi.
11. Wyciszenie u dziecka nadpobudliwego.
12. Zwiększenie partycypacji w życiu u dziecka apatycznego.
13. Lepsze trawienie (tu potrzebna jest wiedza w połączeniach słuchowych do przełyku i niżej kończąc na układzie pokarmowym.
14. Poprawa w umiejętności w czytaniu. (u dziecka z dysleksja Terapia dźwiękowa pomaga w ustaleniu dominacji półkul mózgu.)
15. Myślenie analityczne.

Czasami pojawia się wydzielina z ucha. Stymulacja filtrowanego dźwięku, zaktywizowanego spektralnie powoduje prace niektórych mechanizmów w uchu – kurczenie i rozprężanie i to w różnym stopniu, co może zachęcić organizm do oczyszczania się. (Warto tu połączyć wiedzę o żywności a tym, co się dzieje z organizmem ludzkim. Dziedzina w większości bardzo zaniedbana w wyniku braku podejścia całościowego to dziecka.)

Dźwięki stymulują mózg w sposób pozytywny jak i negatywny. Sonas Samonas rozumie kolejny rozwój potrzeb słuchowych i wciąż szuka nowych dźwięków terapeutycznych.
Filtrowanie jak i podkreślanie dźwięków powoduje, ze ucho nieczułe na pewne dźwięki nauczy się dostrzegać je z odpowiednim wyćwiczeniem go.
Nadwrażliwość na pewne dźwięki może się zmieniać, rozumiejąc wykresy dźwięków i ich wpływ na poszczególne części anatomiczne ucha jak i mózgu.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS