Podziękowania

Chcemy w imieniu Maksia bardzo podziękować wszystkim osobom-znajomym i nieznajomym które przekazały 1 % swojego podatku na leczenie Maksika.Niestety Fundacja nie podaje imiennych list,wpłaty są księgowane jako anonimowe.Konto w Fundacji założyliśmy Maksiowi przed końcem rozliczeń podatkowych a okazało się że o Maksiu pamiętało 100 osób-równe 100!
BARDZO DZIĘKUJEMY!!!

Pieniążki zostaną przeznaczone na terapię w CWI “Krok po kroku”,wizyty lekarskie,zagraniczne badania,leki i suplementy oraz pomoce edukacyjne.

Dziękujemy:

Fundacji Polsat Dzieciom za dofinansowanie badań metabolicznych
oraz 1 miesiąca terapii w “Krok po kroku”

Fundacji Parasolka za dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego u Swietłany Masgutovej

Caritas Diecezji Radomskiej za dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego u Swietłany Masgutovej

Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom za dofinansowanie do turnusu dr Swietłany Masgutovej oraz treningu słuchowego Tpmatisa.

Panu Robertowi Nowakowskiemu za dofinansowanie terapii
Panu Robertowi Kwiatkowskiemu za dofinansowanie terapii
Panu Andrzejowi Gwardiakowi za dofinansowanie terapii

Panu Grzegorzowi Wolf z rodziną za dofinansowanie terapii

Pani Bożenie Przyjemskiej-za wszystko
Pani doktor Ewie Bednarczyk-Witoszek za bezinteresowność i cenne rady
Pani Dyrektor SP nr 9 w Radomiu Beacie Badeńskiej za życzliwość
Pani Marii Koczoń za wielkie serce i cierpliwość
Paulinie Potockiej za bezinteresowną pomoc

Wszystkim lekarzom i terapeutom Maksia którzy wkładają swoje serce,wiedzę i doświadczenie w jego usprawnienie.

Szczególne podziękowania dla
MAŁGOSI SOBIECH za wszystko co robi dla Maksia

DZIĘKUJEMY!!!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS