Podziękowania

Chcemy w imieniu Maksia bardzo podziękować wszystkim osobom-znajomym
i nieznajomym które przekazały 1 % swojego podatku na leczenie Maksia.Niestety Fundacja nie podaje imiennych list,wpłaty są księgowane jako anonimowe.

Dziękujemy również osobom które przekazały darowiznę na konto Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą.
BARDZO DZIĘKUJEMY!!!

Pieniążki zostaną przeznaczone na terapię,turnusy rehabilitacyjne,wizyty lekarskie,badania,leki i suplementy oraz pomoce edukacyjne.

Dziękujemy również:

Fundacji Polsat Dzieciom za dofinansowanie badań metabolicznych
oraz 1 miesiąca terapii w “Krok po kroku”

Fundacji Parasolka za dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego u Swietłany Masgutovej

Fundacji Energa za dofinansowanie badań metabolicznych

Caritas Diecezji Radomskiej za dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
u dr Swietłany Masgutovej

Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom za dofinansowanie do turnusu dr Swietłany Masgutovej oraz treningu słuchowego Tomatisa.

Pani Bożenie Przyjemskiej-za pomoc w leczeniu

Pani doktor Ewie Bednarczyk-Witoszek za bezinteresowność i cenne rady

Pani Dyrektor SP nr 9 w Radomiu Beacie Badeńskiej za życzliwość

Pani Marii Koczoń za wielkie serce i cierpliwość

Paulinie Potockiej za bezinteresowną pomoc

Kasi Nowak-za to że przez 9 lat każdego dnia pokazywała Maksowi jak wiele potrafi

Wszystkim lekarzom i terapeutom Maksia którzy wkładają swoje serce,wiedzę
i doświadczenie w jego usprawnienie.

Szczególne podziękowania dla
MAŁGOSI SOBIECH za wszystko co robi dla Maksia

DZIĘKUJEMY!!!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS